.FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Erling Sjöström Chefsarkitekt, Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB

Erling är tekniskt ansvarig inom affärsområdet Education och har deltagit i standardiseringar inom säkerhet och informationsutbyte under många år.

Tietos produkter för omsorg och skola stödjer identitetsfederationer, som Skolfederation och Sambi för att förenkla användningen av digitala tjänster. Tieto deltar även aktivt i de tekniska kommittéerna SIS TK-450 och TK-542 för standardisering i Sverige.

 

Erling Sjöström var med som talare på ett tidigare Internetdagarna