Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Eva Ekelund Dataföreningen

Eva Ekelund berättar om Dataföreningens fortsatta arbete.

 

Eva Ekelund var med som talare på ett tidigare Internetdagarna