.FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Eva Ekelund Dataföreningen

Eva Ekelund berättar om Dataföreningens fortsatta arbete.

 

Eva Ekelund var med som talare på ett tidigare Internetdagarna