Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Eva Ekelund Dataföreningen

Eva Ekelund berättar om Dataföreningens fortsatta arbete.

 

Eva Ekelund var med som talare på ett tidigare Internetdagarna