Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Eva Ekenberg Kanslichef, E-legitimationsnämnden

Eva Ekenberg är kanslichef på E-legitimationsnämnden, vars uppgift är att stödja och samordna offentliga sektorns behov av säkra metoder för elektronisk identifiering och signering. 

 

Eva Ekenberg var med som talare på ett tidigare Internetdagarna