Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Fahrim Shirinzade

 

Fahrim Shirinzade var med som talare på ett tidigare Internetdagarna