Fredrik Åslund – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Fredrik Åslund

Fredrik Åslund arbetar som systemadministratör inom utvecklingsprojektet för Ladok3 på ITS, Umeå universitet. Fredrik arbetar också med teknik- och policyfrågor inom SWAMID.

 

Fredrik Åslund var med som talare på ett tidigare Internetdagarna