Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Fredrik Åslund

Fredrik Åslund arbetar som systemadministratör inom utvecklingsprojektet för Ladok3 på ITS, Umeå universitet. Fredrik arbetar också med teknik- och policyfrågor inom SWAMID.

 

Fredrik Åslund var med som talare på ett tidigare Internetdagarna