Fredrik Hamberg – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Fredrik Hamberg Projektledare, Västerås stad

Fredrik Hamberg är projektledare på Västerås stad och arbetar främst med stadsövergripande projekt inom ramen för stadens digitaliseringsarbete.

 

Fredrik Hamberg var med som talare på ett tidigare Internetdagarna