Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Fredrik Hamberg Projektledare, Västerås stad

Fredrik Hamberg är projektledare på Västerås stad och arbetar främst med stadsövergripande projekt inom ramen för stadens digitaliseringsarbete.

 

Fredrik Hamberg var med som talare på ett tidigare Internetdagarna