Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Fredrik Hamberg Projektledare, Västerås stad

Fredrik Hamberg är projektledare på Västerås stad och arbetar främst med stadsövergripande projekt inom ramen för stadens digitaliseringsarbete.