Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Fredrik Ljunggren Kirei

Fredrik har varit yrkesverksam inom IT-säkerhetsområdet sedan 1995. Hans främsta specialistområde idag är riskhantering i kritisk IT-verksamhet genom styrning och kontroll av efterlevnad.

 

Fredrik Ljunggren var med som talare på ett tidigare Internetdagarna