Fredrik Ljunggren – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Fredrik Ljunggren Kirei

Fredrik har varit yrkesverksam inom IT-säkerhetsområdet sedan 1995. Hans främsta specialistområde idag är riskhantering i kritisk IT-verksamhet genom styrning och kontroll av efterlevnad.

 

Fredrik Ljunggren var med som talare på ett tidigare Internetdagarna