Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Fredrik Pettai SUNET

Fredrik jobbar deltid åt SUNET med drift & vidareutveckling av bl.a. tjänsten eduroam.

 

Fredrik Pettai var med som talare på ett tidigare Internetdagarna