Fredrik Pettai – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Fredrik Pettai SUNET

Fredrik jobbar deltid åt SUNET med drift & vidareutveckling av bl.a. tjänsten eduroam.

 

Fredrik Pettai var med som talare på ett tidigare Internetdagarna