Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Fredrik von Essen Näriingspolitisk expert, IT&Telecomföretagen

 

Fredrik von Essen var med som talare på ett tidigare Internetdagarna