.FILE

23-24 november 2020

Fredrik Wellner Tjänsteansvarig identitetshantering, Södertälje kommun

Fredrik Wellner är tjänsteansvarig identitetshantering vid Södertälje kommun och ansvarar för bland annat identitetshantering vid IT-enheten i Södertälje kommun och sitter i Skolfederations referensgrupp.

 

Fredrik Wellner var med som talare på ett tidigare Internetdagarna