Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Fredrika Ling Product Manager, Tieto Education

Fredrika är Product Manager för Tieto’s lösningar inom skola och utbildning och har lång erfarenhet av digitalisering samt djup verksamhetskompetens inom området. Fredrika har tidigare arbetat såväl som IT pedagog som införare av IT stöd i Stockholm Stad. Hon arbetar idag för att driva ett holistiskt perspektiv av digitaliseringen med fokus på att nå rätt effekter i verksamheten och med rätt förutsättningar på plats. Hon ser innovation och användarupplevelse som viktiga komponenter för att nå potentialen av digitaliseringen i skolan.

 

Fredrika Ling var med som talare på ett tidigare Internetdagarna