Frida Färlin – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Frida Färlin Ansvarig för Sociala medier, F!

Frida är en frihetssökande person som fortfarande är hög på det engagemang folk kom att visa när de fick jobba utefter sitt hjärta.

 

Frida Färlin var med som talare på ett tidigare Internetdagarna