Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Frida Monsén Doings House of Impact

Frida Monsén arbetar med digitalisering och skolutveckling genom Doing House of Impact. Hon har tidigare arbetat som lärare och digital utvecklingsledare inom både kommunal och fristående skola.