Stockholm Waterfront 19-20 november 2018

Frida Monsén RAU

Frida Monsén arbetar med digitalisering och skolutveckling genom RAU (Rektorsakademien Utveckling) och föreläser regelbundet såväl nationellt som internationellt. Hon har tidigare arbetat som lärare och digital utvecklingsledare inom både kommunal och fristående skola.

Talar på:

tidigare år:

21 Nov 2016

Är skolan redo för molnet


Skolan och molnet