Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Frida Mörtsell Arbetsledare Publikdialog

Arbetsledare på Publikdialog, det team på SVT Kommunikation som ansvarar för dialogen med publiken. Publikdialog besvarar frågor om SVT:s verksamhet, samlar in synpunkter och krishanterar i sociala medier och på mail. Publikdialog vill bygga relationen med publiken och skapa ett samtalsklimat där alla vågar delta i diskussionerna på alla plattformar.

Talar på:

tidigare år:

21 Nov 2017

Fake news, filterbubblor och faktan som försvann


Framtiden