Stockholm Waterfront 20-21 november 2017

Frida Mörtsell Arbetsledare Publikdialog

Arbetsledare på Publikdialog, det team på SVT Kommunikation som ansvarar för dialogen med publiken. Publikdialog besvarar frågor om SVT:s verksamhet, samlar in synpunkter och krishanterar i sociala medier och på mail. Publikdialog vill bygga relationen med publiken och skapa ett samtalsklimat där alla vågar delta i diskussionerna på alla plattformar.

Talar på:

Tisdag 21 Nov

Fake news, filterbubblor och faktan som försvann


Framtiden kl. 15:30 i BAR 5