.FILE

23-24 november 2020

Frida Mörtsell Arbetsledare Publikdialog

Arbetsledare på Publikdialog, det team på SVT Kommunikation som ansvarar för dialogen med publiken. Publikdialog besvarar frågor om SVT:s verksamhet, samlar in synpunkter och krishanterar i sociala medier och på mail. Publikdialog vill bygga relationen med publiken och skapa ett samtalsklimat där alla vågar delta i diskussionerna på alla plattformar.

 

Frida Mörtsell var med som talare på ett tidigare Internetdagarna