.FILE

22-23 november 2021

Futurion

De fjorton TCO-förbunden och TCO startade en gemensam tankesmedja våren 2016. Målsättningen är att tankesmedjan ska ha en ledande roll i den svenska samhällsdebatten och idéutvecklingen i frågor som rör tjänstemännens framtida utmaningar på arbetsmarknaden.

Poängen med smedjan är långsiktigheten. Vi ska fokusera på förutsättningarna för morgondagens arbetsliv. Och vi ska verka för ökad kunskap om partsmodellen och öka förutsättningarna för fackligt arbete och inflytande.

Genom analyser och inspirerande samtal, fördjupar vi oss i frågor som engagerar TCO och TCO-förbundens medlemmar. Vi ger insikter om möjligheter och utmaningar för framtidens arbetsliv.
Vi har ett tydligt framtidsperspektiv. Vi är en kunskapshub och ett framtidslabb för alla som vill förstå svensk arbetsmarknad och Sveriges framtida utmaningar i en allt mer globaliserad ekonomi.
Vi sätter yrkeslivet i centrum. Både individens agerande och samhällets strukturer är viktiga för oss att studera och förstå.
Vi arbetar i dialog med andra. Våra arbetsformer är inriktade på samtal, lyssnande och dialog. Det innebär att vi jobbar med att skapa arenor där olika tankar möts och bryts mot varandra, inte med tvärsäkra policyförslag och konkreta åtgärder.
Vi jobbar forskningsnära och gör fakta lättillgänglig genom att gestalta den så att den blir förståelig och ger nya insikter.
Vi har en positiv syn på framtiden. Vi vet inte, men vi tror att den kan bli fantastisk.

Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du chansen att köpa biljetter för endast 600 kr/dag exklusive moms istället för 800 kronor.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du chansen att köpa biljetter för endast 600 kr/dag exklusive moms istället för 800 kronor.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn