Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Gitta Wilén Kommunikatonskonsult

Gitta arbetar med narrativ support och kommunikation via webben. Hon har erfarenhet från mer än tjugo år på internet och nästan lika lång tid i IT-branschen.

 

Gitta Wilén var med som talare på ett tidigare Internetdagarna