Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Göran Gräslund Utredare

Göran Gräslund har tidigare varit generaldirektör för Datainspektionen, som bland annat har till uppgift att verka för att människor skyddas mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter.

Numera arbetar Göran Gräslund som statlig utredare.

 

Göran Gräslund var med som talare på ett tidigare Internetdagarna