.FILE

23-24 november 2020

Gunilla Dyrhage

Gunilla Dyrhage har över 20 års erfarenhet av förändringsledning i stora organisationer och företag i tillväxt. Ledde bland annat digitaliseringsarbetet inom Försäkringskassan och arbetar nu med den digitala transformationen av Arbetsförmedlingen.

 

Gunilla Dyrhage var med som talare på ett tidigare Internetdagarna