Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Gunilla Nordlöf

Gunilla Nordlöf är generaldirektör på Tillväxtverket och har tidigare tjänstgjort inom såväl näringslivet som inom offentliga verksamhet, bland annat som avdelningschef och finansråd på Finansdepartementet samt näringsråd på Näringsdepartementet.

 

Gunilla Nordlöf var med som talare på ett tidigare Internetdagarna