Stockholm Waterfront 20-21 november 2017

Gunilla Nordlöf

Gunilla Nordlöf är generaldirektör på Tillväxtverket och har tidigare tjänstgjort inom såväl näringslivet som inom offentliga verksamhet, bland annat som avdelningschef och finansråd på Finansdepartementet samt näringsråd på Näringsdepartementet.

Talar på:

Måndag 20 Nov

Finns det en framtid bortom storstäder och startups?


Hur behöver offentlig sektor arbeta för att bli del av och stötta digitaliseringen av näringslivet? kl. 14:00 i C2

Paneldeltagare på:

Måndag 20 Nov

Finns det en framtid bortom storstäder och startups?


Avslutande panelsamtal: Vägen framåt kl. 16:30 i C2