Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Gunnar Karlsson Professor, KTH

Professor vid KTH och föreståndare för Avdelningen för kommunikationsnät. Forskar på mobilkommunikation, speciellt mellan enheter. Engagerad i debatten om digitalisering samt nätutbildning och var tidigare aktiv i debatten om radio- och tv-avgiften för datorer. Vinnare av KTHs pedagogiska pris 2015.

 

Gunnar Karlsson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna