Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Gustav Georgsson Kommunikationschef Liberalerna

 

Gustav Georgsson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna