Håkan Josefsson – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Håkan Josefsson Service Manager, Apotekens Service

Håkan jobbar som projektledare på Apotekens Service sedan februari 2012. Han har varit ansvarig för förstudien kring Samverkan för säkrare eHälsa, ett initiativ som drivit av Apotekens Service tillsammans med .SE och CeHis. Just nu planerar och leder Håkan arbetet med införandet av Sambi, det vill säga en federation för vård och omsorg.

Håkan har en bakgrund som systemarkitekt och flera års erfarenhet av projektledning. Innan han anslöt till Apoteken Service vintern 2012 jobbade han framför allt med projekt- och förvaltningsledning inom IT-drift.

 

Håkan Josefsson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna