Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Hannes Mannerheim Aktivist, föreningen En kompis kompis

Hannes Mannerheim jobbar ideellt i föreningen En kompis kompis med att driva och utveckla decentraliserade icke-kapitalistiska sociala medier (bl a Quitter.se), och fick nyligen stöd av Internetfonden för att kunna arbeta med det Twitter-liknande gränssnittet Qvitter till GNU social.

 

Hannes Mannerheim var med som talare på ett tidigare Internetdagarna