Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Hannu Larsson Lektor på Handelshögskolan vid Örebro universitet

Användandet av IT i offentlig verksamhet är i ständig utveckling, men hur kan man se på eFörvaltning ur ett långsiktigt perspektiv? Om detta forskar och föreläser Hannu Larsson, lektor på Handelshögskolan vid Örebro universitet.

Användandet av IT i offentlig verksamhet är i ständig utveckling, men hur kan man se på eFörvaltning ur ett långsiktigt perspektiv? Om detta forskar och föreläser Hannu Larsson, lektor på Handelshögskolan vid Örebro universitet.

 

Hannu Larsson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna