.FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Hans Nilsson IT-strateg grundskolan Täby kommun

Grunden för alla insatser man gör i skolan ska ha ett fokus; ge eleverna möjlighet till ett utvecklat lärande. Enkel åtkomst till digitala resurser oavsett tid och plats och oberoende av vilket digitalt verktyg man för tillfället använder är en viktig framgångsfaktor. Därför är Skolfederation en strategisk tjänst. Lärare ska undervisa och behöver stöd som minskar administrativt arbete. Digitala tjänster eller verktyg används inte av alla lärare idag. Lärare i "frontlinjen" utvecklar hela tiden lärandet med digitalt stöd. För att skolan ordentligt ska utvecklas åt det hållet måste många lärare få stöd som gör att de kommer med på "tåget". Skolfederation kommer att underlätta så att den utvecklingen kan ske.

 

Hans Nilsson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna