.FILE

23-24 november 2020

Hans Renman Utbildningsentreprenör

Hans Renman är före detta lärare och rektor, numera utbildningsentreprenör och föreläsare. Han har arbetat som strateg för skolans digitalisering på SKL och har just nu bland annat uppdrag åt VINNOVA inom ramen för deras skolinnovations-utlysningar.

Under Internetdagarna är Hans Renman en av de ansvariga för evenemanget ”Innovation & framtidens skolan”, som tar upp digitaliseringens möjligheter inom utbildningsväsendet.

 

Hans Renman var med som talare på ett tidigare Internetdagarna