Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Hans von Axelson Utredare på Handisam

Arbetar med it-frågor bland annat i regeringens Användningsforum. Är också involverad i standardiseringsfrågor, bland annat som ordförande för SIS samordningsgrupp för tillgänglighet.

 

Hans von Axelson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna