Hans von Axelson – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Hans von Axelson Utredare på Handisam

Arbetar med it-frågor bland annat i regeringens Användningsforum. Är också involverad i standardiseringsfrågor, bland annat som ordförande för SIS samordningsgrupp för tillgänglighet.

 

Hans von Axelson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna