Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Helen Carlsson Forensiker, SKL

Helen är forensiker på SKLs Datagrupp och genomför undersökningar av datorer och mobiltelefoner. Datagruppen på SKL har i uppdrag att genomföra undersökningar som bedöms komplexa samt metodutveckling inom Polisens IT-forensiska verksamhet.

 

Helen Carlsson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna