Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Helene Derkert

Före detta medielärare som nu arbetar på IKT-enheten Utbildningsförvaltningen Stockholms stad med fortbildningsprojekt för framförallt lärare.

 

Helene Derkert var med som talare på ett tidigare Internetdagarna