Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Helene Derkert

Före detta medielärare som nu arbetar på IKT-enheten Utbildningsförvaltningen Stockholms stad med fortbildningsprojekt för framförallt lärare.

 

Helene Derkert var med som talare på ett tidigare Internetdagarna