Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Hélène Edberg Retorikforskare, Södertörns högskola

 

Hélène Edberg var med som talare på ett tidigare Internetdagarna