Stockholm Waterfront 19-20 november 2018

Henrik Gavelli VD

Henrik Gavelli är VD för Redpill Linpro, ett företag som hjälper kunder med sin digitala transformation inom områdena API & integration, DevOps och agil IT drift. Alltid med open source enterprise lösningar som underliggande byggstenar.

Henrik intresserar sig för samverkan inom offentlig sektor vilket bland annat lett till hans initiativ till branschorganisationen Öppna Datarådet inom Almega/IT&Telekom företagen där han var ordförande under flera år. Idag pratar han om nästa steg inom offentlig samverkan med hur APIer skapar ökad samhällsnytta.

Talar på:

tidigare år:

20 Nov 2017

Öppna teknologier digitaliserar offentlig sektor


Tydlig samhällsnytta genom digitalt samarbete – med APIer och integration!