Henrik Lönnevi – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Henrik Lönnevi Chef, produkt- och affärsutveckling, Tele2

Henrik Lönnevi är chef för produkt- och affärsutveckling för privatmarknaden på Tele2. Har arbetat med mobilt bredband på den svenska marknaden sedan 2009.

 

Henrik Lönnevi var med som talare på ett tidigare Internetdagarna