Henrik Toremark – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Henrik Toremark Public Affairs Manager, MTG

Henrik Toremark är chef för Public Affairs på MTG. Han har tidigare varit verksam bl. a som stabschef på Kulturdepartementet med ansvar för kultur- och mediefrågor.

MTG är ett av Sveriges ledande mediebolag som gör stora investeringar i digitala plattformar och distribution. MTG har i olika sammanhang uppmärksammat öppna nät och konkurrens som en viktig förutsättning för att kunna utveckla nya tjänster och innovationer.

 

Henrik Toremark var med som talare på ett tidigare Internetdagarna