.FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Henrika Littorin Förvaltare HSA, Inera

Henrika är tjänsteansvarig för Katalogtjänst HSA på Inera AB och har levt och andats katalog och attribut i nästan hela sitt yrkesverksamma liv.

 

Henrika Littorin var med som talare på ett tidigare Internetdagarna