.FILE

23-24 november 2020

Ingela Ottosson Head of Search at IUM

Ingela Ottosson är SEO-specialisten som hunnit med att jobba med de flesta branscher, från poker till apotek, från kläder till lås, och de flesta storlekar på företag. Hon har hunnit med att sitta både på byråsidan och på kundsidan och arbetar idag som chef över SEO, SEM och Paid Social på mediebyrån IUM i Stockholm.

 

Ingela Ottosson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna