.FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Innocent Mugega Director of Operations, Afripods.

Innocent Mugenga är initiativtagaren till plattformen Learnability, som är ett utforskande av vår förmåga och vilja att lära, utveckla och anpassa med syftet att skapa samverkan mellan utbildning, karriär och den individuella strävan efter uppfyllelse.

 

Innocent Mugega var med som talare på ett tidigare Internetdagarna