.FILE

23-24 november 2020

Jacob Möllstam Grundskollärare Jonseredskola

Digital kompetens i och utanför skolan. Med 250 kommuner på väg mot en tekniskt digitaliserad skola är frågan hur lärandet blir bättre. Vad kan elever i dag lära sig som vi inte kunde lära oss? Vad BEHÖVER de lära sig? Genom medvetna och aktiva val kopplade till teknik och pedagogik kan skolan möta upp mot utmaningen att rusta elever för en komplex och okänd framtid.

 

Jacob Möllstam var med som talare på ett tidigare Internetdagarna