.FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Jacob Thärnå Director Sustainable Transport, Scania Group

Sammanhållande för att möjliggöra försäljning av hållbara / digitala transportlösningar, sitter som en katalysator mellan de centrala funktionerna och försäljningsbolagen

 

Jacob Thärnå var med som talare på ett tidigare Internetdagarna