Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Jacob Thärnå Director Sustainable Transport, Scania Group

Sammanhållande för att möjliggöra försäljning av hållbara / digitala transportlösningar, sitter som en katalysator mellan de centrala funktionerna och försäljningsbolagen