Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Jacob Thärnå Director Sustainable Transport, Scania Group

Sammanhållande för att möjliggöra försäljning av hållbara / digitala transportlösningar, sitter som en katalysator mellan de centrala funktionerna och försäljningsbolagen

 

Jacob Thärnå var med som talare på ett tidigare Internetdagarna