Stockholm Waterfront 19-20 november 2018

Jan Gulliksen Professor, KTH

Jan Gulliksen, mera känd som "Gulan" är professor i människa-datorinteraktion vid KTH och dekan för skolan för Datavetenskap och kommunikation. Gulan var tidigare ordförande för Digitaliseringskommissionen och är nu med i regeringens Digitaliseringsråd.

Han är också Digital Champion of Sweden gentemot EU-kommisionen. Han forskar om användarcentrerad systemdesign, användbarhet och tillgänglighet, digitala arbetsmiljöer.

Paneldeltagare på:

tidigare år:

20 Nov 2017

Vad innebär digital kompetens i skolan?


Perspektiv på digital kompetens