Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Jan Gulliksen Professor, KTH

Jan Gulliksen, mera känd som "Gulan" är professor i människa-datorinteraktion vid KTH och dekan för skolan för Datavetenskap och kommunikation. Gulan var tidigare ordförande för Digitaliseringskommissionen och är nu med i regeringens Digitaliseringsråd.

Han är också Digital Champion of Sweden gentemot EU-kommisionen. Han forskar om användarcentrerad systemdesign, användbarhet och tillgänglighet, digitala arbetsmiljöer.

 

Jan Gulliksen var med som talare på ett tidigare Internetdagarna