Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Jan Hylén Utbildningsanalytiker

Jan Hylén är är utredare och analytiker inom utbildningsområdet. Han har en bakgrund från Skolverket och Utbildningsdepartementet och stor erfarenhet av internationellt arbete för EU, OECD och UNESCO. För närvarande är han också projektledare för Läraktiv.