Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Janne Elvelid Public Policy Manager, Facebook

Janne jobbar med public policy för Facebook och kommer senast från EU-kommissionen i Bryssel där han jobbade med policy gällande digitaliseringens påverkan på arbetsmarknaden och kompetensbehov. Han har jobbat för Näringsdepartementet i regeringens tidigare Digitaliseringskommission och med att minska uppgiftslämnarbördan för företag. Under många år drev han studien Svenskarna och internet för att analysera digitaliseringens påverkan på människors vardag.

Talar på:

tidigare år:

21 Nov 2017

Kan vi lagstifta oss bort från näthatet?


Tillsammans mot näthatet!
21 Nov 2017

Fake news, filterbubblor och faktan som försvann


Media, politik och företag