Jenny Birkestad – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Jenny Birkestad CIO i Solna stad

Jenny Birkestad är CIO i Solna stad och har 17 års erfarenhet av chefs- och ledarskap från både offentlig och privat sektor. Hon brinner för ledarskaps-, förändrings- och verksamhetsutvecklingsfrågor generellt och skolfrågor specifikt.

Ett förflutet i it-branschen men sedan 2003 en hängiven förnyelsebryåkrat.

 

 

 

Jenny Birkestad var med som talare på ett tidigare Internetdagarna