.FILE

23-24 november 2020

Jens Lindh

Jens arbetar som e-strateg på KSL/IT-forum Stockholms län. IT-forum arbetar med att stödja e-utvecklingen i stockholmsregionen.

 

Jens Lindh var med som talare på ett tidigare Internetdagarna