Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Jessica Helin Handläggare informationssäkerhet på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Jessica Helin är handläggare och kommunikatör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), enheten för samhällets informationssäkerhet. MSB har tagit fram utbildningsmaterial om informationssäkerhet till grundskolan.    

Under seminariet kommer Jessica att presentera:

• Vad är informationssäkerhet och hur berör det barn- och unga?

• Delar ur MSB:s undersökning om informationssäkerhet i undervisningen i årskurs 5

• MSB:s webbutbildning i informationssäkerhet för årskurs 4 och 5

Syftet är att ge en bild av vad barn- och unga behöver lära sig när det kommer till informationssäkerhet.

 

Jessica Helin var med som talare på ett tidigare Internetdagarna