.FILE

23-24 november 2020

Jessica Helin Handläggare informationssäkerhet på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Jessica Helin är handläggare och kommunikatör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), enheten för samhällets informationssäkerhet. MSB har tagit fram utbildningsmaterial om informationssäkerhet till grundskolan.    

Under seminariet kommer Jessica att presentera:

• Vad är informationssäkerhet och hur berör det barn- och unga?

• Delar ur MSB:s undersökning om informationssäkerhet i undervisningen i årskurs 5

• MSB:s webbutbildning i informationssäkerhet för årskurs 4 och 5

Syftet är att ge en bild av vad barn- och unga behöver lära sig när det kommer till informationssäkerhet.

 

Jessica Helin var med som talare på ett tidigare Internetdagarna

 

Skriv upp dig på intresselistan!

Genom intresselistan får du info först av alla när höstens fullspäckade program finns tillgängligt, helt utan förbindelse.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn

Skriv upp dig på intresselistan!

Genom intresselistan får du info först av alla när höstens fullspäckade program finns tillgängligt, helt utan förbindelse.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn