.FILE

22-23 november 2021

Jessica Helin Handläggare informationssäkerhet på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Jessica Helin är handläggare och kommunikatör på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), enheten för samhällets informationssäkerhet. MSB har tagit fram utbildningsmaterial om informationssäkerhet till grundskolan.    

Under seminariet kommer Jessica att presentera:

• Vad är informationssäkerhet och hur berör det barn- och unga?

• Delar ur MSB:s undersökning om informationssäkerhet i undervisningen i årskurs 5

• MSB:s webbutbildning i informationssäkerhet för årskurs 4 och 5

Syftet är att ge en bild av vad barn- och unga behöver lära sig när det kommer till informationssäkerhet.

 

Jessica Helin var med som talare på ett tidigare Internetdagarna

 

Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du chansen att köpa biljetter för endast 600 kr/dag exklusive moms istället för 800 kronor.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn
Spara 25% på dina biljetter

Spara 25% på dina biljetter

Skriv upp dig på intresselistan redan nu så får du chansen att köpa biljetter för endast 600 kr/dag exklusive moms istället för 800 kronor.

Jag samtycker till att ta emot nyhetsbrev och har tagit del av integritetspolicyn