Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Jimmy Ahlstrand Strategichef, SVT

Jimmy Ahlstrand är strategichef på SVT och ansvarar för företagets långsiktiga strategier, kvalitetssäkring, programetiska arbete, internationella arbete och samhällskontakter. För närvarande leder han arbetet med att definiera var SVT ska vara vid utgången av nästa tillståndsperiod, dvs 2020.

 

Jimmy Ahlstrand var med som talare på ett tidigare Internetdagarna