Joakim Berndes – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Joakim Berndes kommunikatör KRIS

Joakim Berndes arbetar på KRIS Riksförbund som "lite it-ansvarig" som han brukar säga. Där arbetar han som kommunikatör, Sharepoint utvecklare/administratör, layoutare, webbansvarig och när han får lite ledig tid sitter han med utbildning och utveckling för att effektivisera organisationen. KRIS närvaro på sociala medier kom tidigt tack vare Joakim som själv använt Facebook sedan 2007. Idag är det självklara kanaler för att nå ut med organisationens arbete. Det är också ett sätt för många KRIS:are att via rörliga medier visa vad som händer när man muckat och få information på ett enkelt sätt eftersom dyslexi är väldigt vanligt bland KRIS:arna.

 

Joakim Berndes var med som talare på ett tidigare Internetdagarna