Joakim Jansson – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Joakim Jansson Författare, grundare DigJourney

Joakim är entreprenör och rådgivare med 15 års erfarenhet av digitalisering utifrån ledande befattningar inom MTG, Aller och Spray. Joakim är även upphovsman till Digital Maturity Matrix, en metodik för att genomföra digital transformation och författare till boken Att leda digital transformation.

Joakim är även upphovsman till Den Digitala Mognadsmatrisen som är en metodik för att genomföra digital transformation, och författare till boken Att leda digital transformation.

Joakim tror på det goda med digitalisering – för individer, företag och samhället i stort. Med digitalisering kommer nya möjligheter till demokratisering, utbildning, hållbarhet, välstånd och ytterst livskvalitet. Han är grundare till DigJourney som i den digitala transformationen arbetar med att ingjuta framtidstro och mod till utveckling hos individer i organisationer och samhälle. Han arbetar också i ett flertal styrelser och advisory boards.

 

Joakim Jansson var med som talare på ett tidigare Internetdagarna