Stockholm Waterfront 23-24 november 2020

Joakim Öhman CTO

Joakim Öhman är VD på Elastx och har 20 års erfarenhet av att bygga datacenterlösningar och drift av produktionskritiska system. De senaste fem åren har han fokuserat på automatisering av inte bara infrastrukturen (IaaS, PaaS) utan hela vägen upp till kod.

 

Joakim Öhman var med som talare på ett tidigare Internetdagarna