Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Joakim Wallerstein kommunikationschef Sverigedemokraterna

 

Joakim Wallerstein var med som talare på ett tidigare Internetdagarna