Johan Carlstedt – Internetdagarna .FILE
Köp nu

23-24 november 2020

Köp nu

Endast 500 kr/dag (exkl. moms)

Johan Carlstedt Senior projektledare, IVA

Johan Carlstedt är huvudprojektledare för innovation och entreprenörsskap på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

 

Johan Carlstedt var med som talare på ett tidigare Internetdagarna