Stockholm Waterfront 19-20 november 2018

Johan Carlstedt Senior projektledare, IVA

Johan Carlstedt är huvudprojektledare för innovation och entreprenörsskap på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Talar på:

tidigare år:

20 Nov 2017

Finns det en framtid bortom storstäder och startups?


Hur behöver industrin arbeta för att bli del av den fjärde industriella revolutionen?