Stockholm Waterfront 20-21 november 2017

Johan Carlstedt Senior projektledare, IVA

Johan Carlstedt är huvudprojektledare för innovation och entreprenörsskap på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

Talar på:

Måndag 20 Nov

Finns det en framtid bortom storstäder och startups?


Hur behöver industrin arbeta för att bli del av den fjärde industriella revolutionen? kl. 11:35 i C2