Stockholm Waterfront 25-26 november 2019

Johan Carlstedt Senior projektledare, IVA

Johan Carlstedt är huvudprojektledare för innovation och entreprenörsskap på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA.

 

Johan Carlstedt var med som talare på ett tidigare Internetdagarna